For orders or assistance call +374 60 276000

Exhibitions

Ես խոսում եմ քեզ հետ, դու ինձ չե՞ս լսում

Ցուցահանդեսը փորձ է կարդալ և լսել տալու պատկերները, ձայները, որոնք ինչ-որ արտոնյալ օրակարգերի պատճառով չեն հայտնվում ...

Armenian Center for Contemporary Experimental A...

19 November
See full schedule Other Exhibitions Sport Circus IT