For orders or assistance call +374 60 276000

All puppet shows in Yerevan

This weekend, April 28, Saturday - April 29, Sunday

Puppetry

Order tickets

Կարմիր գլխարկը

Տիկնիկային ներկայացում ըստ Շառլ Պերրոյի:

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

29 April

Puppetry

Order tickets

Ոսկե ճուտիկը

Տիկնիկային մանկական ներկայացում

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

28 April

Puppetry

Order tickets

Երեք խոզուկ

Տոմսերի արժեքը՝ 800-1400 դրամ:

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

29 April

Puppetry

Order tickets

Նոր տիկնիկային թատրոն

Տոմսի արժեքն է 800 դրամ:

Abelyan Art School

29 April
See full schedule Puppetry Theater