For orders or assistance call +374 60 276000

Yerevan State Chamber Theater

This week, November 19, Sunday - November 24, Friday

Theater

Order tickets

Ինչ տարբերություն, թե ում հետ

«Ինչ տարբերություն, թե ում հետ» ներկայացումը խրատական պատմություն է ինչպես ազատության ձգտող երիտասարդ սիրահարների, այ...

Yerevan State Chamber Theater

21 November

Theater

Order tickets

Շոու No 3

Երաժշտական շոու- ներկայացում

Yerevan State Chamber Theater

19 November

Theater

Order tickets

Ամնեզիա

Տոմսերի արժեքը` 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 դրամ:

Yerevan State Chamber Theater

23 November
See full schedule Yerevan State Chamber Theater

This weekend, November 18, Saturday - November 19, Sunday

Solo performance

Order tickets

Մեկը վերևից

Աննախադեպ, իր տեսակի մեջ միակ երգիծական, երաժշտական կոմեդիա։

Yerevan State Chamber Theater

18 November

Theater

Order tickets

Շոու No 3

Երաժշտական շոու- ներկայացում

Yerevan State Chamber Theater

19 November
See full schedule Yerevan State Chamber Theater

Next week, November 20, Monday - November 26, Sunday

Theater

Order tickets

Ինչ տարբերություն, թե ում հետ

«Ինչ տարբերություն, թե ում հետ» ներկայացումը խրատական պատմություն է ինչպես ազատության ձգտող երիտասարդ սիրահարների, այ...

Yerevan State Chamber Theater

21 November

Theater

Order tickets

Ամնեզիա

Տոմսերի արժեքը` 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 դրամ:

Yerevan State Chamber Theater

23 November
See full schedule Yerevan State Chamber Theater

StartingNovember 27, Monday

Theater

Order tickets

Ինչ տարբերություն, թե ում հետ

«Ինչ տարբերություն, թե ում հետ» ներկայացումը խրատական պատմություն է ինչպես ազատության ձգտող երիտասարդ սիրահարների, այ...

Yerevan State Chamber Theater

21 November

Theater

Order tickets

Սերյոժիկ

Տոմսերի արժեքը` 1000-3000 դրամ:

Yerevan State Chamber Theater

19 December

Theater

Order tickets

Շոու No 3

Երաժշտական շոու- ներկայացում

Yerevan State Chamber Theater

19 November
More (12)